English عربی

آذرقاپو

چرا پلی وود در برابر موریانه ها قابل تخریب نیست؟

چرا پلی وود در برابر موریانه ها قابل تخریب نیست؟

چند سازه چوب پلاستیک به طور معمول مقاوم به حمله موریانه است و موریانه ها به خصوص موریانه های زیرزمینی نمی توانند آن را مورد تخریب قرار دهند.پلاستیک ها موادی هستند که موریانه آن را تخریب نمی کند. چند سازه چوب پلاستیک ترکیبی از پودر چوب و پلاستیک گرمانرم می باشد.در چوب پلاستیک پلیمر گرمانرم به طور کامل پودر چوب را احاطه کرده و از دسترس موریانه خارج می کند. فقط در برخی موارد که میزان پودر چوب مورد مصرفی بیش از 70 درصد باشد موریانه ها می توانند سطح چوب پلاستیک را به میزان خیلی کم و ناچیز مورد حمله قرار دهند.

یکی از موارد مصرف مشترک چوب و چوب پلاستیک استفاده در کف پوش سازی، دیوار پوش و نمای ساختمان می باشد. اگر خانه ای در منطقه ای باشد که گزارش حمله موریانه در آن وجود دارد استفاده از چوب به عنوان کف پوش و دیوار پوش توصیه نمی شود چون اگرخانه مورد حمله موریانه واقع شود بدون شک تخریب خواهد شد.

در حالی که اگر از چوب پلاستیک در چنین مناطق و خانه هایی استفاده شود دیگر جای نگرانی نیست. در چنین خانه هایی که از چوب پلاستیک در ساخت آن استفاده شده است چون موریانه ها ماده ای برای تغذیه پیدا نخواهند کرد، دیگر به آن خانه حمله نمی کنند.

© تمام حقوق این سایت متعلق به آذرقاپو است