English عربی

آذرقاپو

روند توسعه صنعت چوب پلاستیک

روند توسعه صنعت چوب پلاستیک

امروزه بیشترین رشد در صنعت چوب پلاستیک را می توان به صنعت چوب پلاستیک کشور چین اختصاص داد.همچنین تقاضای مصرف چوب پلاستیک در چین روز به روز در حال افزایش می باشد. صنعت چوب پلاستیک کشور چین دومین صنعت بزرگ تولید کننده این محصول بعد از آمریکا در جهان می باشد.بر طبق پیش بینی ها، در سال 2015 چین 33 درصد از کل تولید چوب پلاستیک را به خود اختصاص خواهد داد که در این میان آمریکا نصف تولید چوب پلاستیک جهان را در اختیار دارد.

بعد از چین کشور های جنوب شرق آسیا، روسیه، آمریکای جنوبی و هند پیشرفت های قابل توجهی در بازار چوب پلاستیک داشته اند.یکی از بیشترین تولیدات چوب پلاستیک مربوط به کف پوش از طریق روش اکستروژن می باشد در حالی که هنوز از روش قالب گیری تزریقی هم استفاده می شود.در اروپا تولید کف پوش چوب پلاستیک به بیشینه ترین مقدار خود رسیده است و این باعث شده است که تولید کننده گان سایر محصولات حاصل از چوب پلاستیک را مورد توجه قرار دهند. در همین راستا، به محصولاتی چون حصار، نرده و دیوار پوش چوب پلاستیک توجه زیادی شده است.

 

© تمام حقوق این سایت متعلق به آذرقاپو است